Belgisch blauw wit ras van eigen kweek.

Bij slagerij Cannaert gebruiken we uitsluitend rundsvlees van eigen kweek. Deze runderen van het blauw-wit ras zijn afkomstig van de hoeve van Jean-pierre Cannaert, vader van Philip.

Blauw wit ras - rundsvlees van eigen kweek op de boerderij van Jean-Pierre Cannaert
Blauw wit ras - rundsvlees van eigen kweek op de boerderij van Jean-Pierre Cannaert
Blauw wit ras - rundsvlees van eigen kweek op de boerderij van Jean-Pierre Cannaert
Blauw wit ras - rundsvlees van eigen kweek op de boerderij van Jean-Pierre Cannaert
Blauw wit ras - rundsvlees van eigen kweek op de boerderij van Jean-Pierre Cannaert
Blauw wit ras - rundsvlees van eigen kweek op de boerderij van Jean-Pierre Cannaert

Het Belgisch witblauw ontstond in België in het begin van de 19e eeuw uit kruisingen tussen Shorthorns of Durhams, ingevoerd door de overheid vanaf 1845, Charolais en lokale rundveerassen uit de Ardennen, om deze laatste te verbeteren.Het huidige witblauwras heeft nog steeds sommige eigenschappen van de Shorthorn overgeërfd, zoals: zijn lijn, vruchtbaarheid en de blauwe, witte of zwarte kleurslag. Op het einde van de 19e eeuw weerde men niet alleen inmengingen van Shorthorn in het ras, maar tegelijkertijd begon men ook de negatieve eigenschappen van de Shorthorn uit het witblauw te fokken, zodat men een nieuw blauw ras ontwikkelde. Niet veel later, in 1896, werd in België het eerste stamboek van het ras, Herd Book Hesbignon, opgestart.

In de ontwikkeling van het moderne witblauw heeft de wetenschap een aanzienlijke rol gespeeld. Wetenschappers en wetenschappelijke teams veranderden de intuïtieve selectie van deze runderen naar een wetenschappelijke aanpak. Een Belgisch witblauwrund is meestal een dikbil, een rund met een grote spierontwikkeling. Stieren wegen 1.100-1.250 kg, maar stieren van meer dan 1.300 kg zijn geen zeldzaamheid. Bij BWB-koeien bedraagt het volwassen gewicht 700 kg met een maximaal gewicht van 850-900 kg, de dieren zijn rustig van karakter.

De gemiddelde dagelijkse groei (GDG) van fokstieren van 7 tot 13 maanden bedraagt 1,6 kg per dag. In afmesting bereikt het 1,2 kg per dag. De voederconversie (kilogram krachtvoeder per kilogram groei) is beter bij het vleestype. Bij dit type wordt een lager verbruik genoteerd en een betere omzetting. Deze gunstige verbruiksindex kan verklaard worden doordat de gewichtstoename rijker is samengesteld, met name uit eiwitten, en tegelijk armer is aan vetten. De verbruikersindex bedraagt tussen 7 en 13 maanden ongeveer 5 kg krachtvoer per kilo groei. Aangezien het rund een geringe neiging vertoont tot afzetting van vet, kan het gefokt en vetgemest worden op basis van een energierijke voeding die resulteert in een gewichtstoename zonder het risico van de vorming van overmatig vet. Het vlees van het Belgisch witblauw is uiterst mager met vrijwel geen marmering en een dichte textuur. Deze eigenschappen zijn uit vraag van de consumeerder naar gezond en mager vlees gegroeid.

bron: Wikipedia